Conferințele Euro-Agora: ROMÂNIA și tineretul ei, încotro?

Asociația Euro-Agora vă invită să participați la la conferința „ROMÂNIA și tineretul ei, încotro?” prezentată de ing. Gheorghe Duduială. Evenimentul va avea loc miercuri 25.09.2013, ora 16.00, la Casa Studenților din Craiova.

Image

Reclame

Un bust al Majestății Sale Regele Mihai în Craiova – Scrisoare deschisă adresată primarului Municipiului Craiova

Stimată Doamnă Primar Lia Olguța Vasilescu,

Reprezentanții Asociației Euro-Agora și ai Clubului Monarhist Craiova vă adresează rugămintea de a iniția acțiunea de realizare și consacrare, într-un spațiu public din Municipiul Craiova, a unui bust al Majestății Sale Regele Mihai I al României.

Regele-Mihai-I-al-Romaniei

Vă adresăm această rugăminte având în vedere atât înalta apreciere pe care Dumneavoastră, în calitate de Primar al Craiovei, alături de membri Consiliului Local Craiova, ați manifestat-o față de Majestatea Sa Regele, prin acordarea Titlului de Cetățean de Onoare, cât și moștenirea de necontestat pe care Majestatea Sa Regele și Familia Regală a României au lăsat-o orașului nostru, prin înființarea unor importante instituții de educație și cultură, precum Universitatea din Craiova sau Filarmonica Oltenia.

Considerăm că prin implicarea Dumneavoastră și a Consiliului Local Craiova, cu sprijinul unor fonduri atrase din bugetul local, dar și printr-o subscripție publică organizată de Primăria Craiova, vom reuși împreună să dăruim viitorimii acest simbol de aducere aminte și recunoștiință prin amplasarea unui bust al Majestății Sale Regele Mihai I al României într-un loc public care să fie astfel transformat în agoră și spațiu sacru al istoriei Cetății Băniei.

Suntem convinși că această inițiativă va fi împărtășită și susținută de societatea civilă craioveană, precum și de către reprezentanții instituțiilor publice din Craiova.

Cu aleasă considerație,

Mihai Firică

director-executiv Asociația EURO-AGORA

Proiectul „Legii privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice” între statul de drept şi statul poliţienesc

Sâmbătă, 17 septembrie 2011, la Craiova,  Asociaţia PRO DEMOCRAŢIA – Club Craiova, în parteneriat cu Fundaţia ORIZONT şi Asociaţia EUROAGORA, a organizat dezbaterea cu tema Proiectul „Legii privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice” între statul de drept şi statul poliţienesc, la care au participat reprezentanţi ai organizaţiilor sindicale şi civice, ai Inspectoratului Judeţean de Poliţie Dolj şi ai partidelor politice din comunitatea noastră.

În debutul dezbaterii, reprezentanţii Asociaţiei PRO DEMOCRAŢIA – Club Craiova au prezentat o analiză a proiectului de lege iniţiat de Ministerul Administraţiei şi Internelor, atenţionându-se asupra faptului că există numeroase prevederi în acest proiect prin care se lezează grav, până la desfiinţare, numeroase drepturi civile, cu precădere dreptul la protest sindical.

Preşedintele Asociaţiei PRO DEMOCRAŢIA, analistul politic Conf. Univ. Dr. Cristian Pîrvulescu, a reamintit faptul că în actuala criză, orice restrângere a libertăţilor cetăţeneşti realizată pentru a opri sau a îngreuna manifestarea nemulţumirii cetăţenilor faţă de măsurile economice eronate adoptate de guvernele statelor, nu va contribui la rezolvarea conflictelor sociale care s-au extins în multe dintre ţările Uniunii Europene, ci dimpotrivă, va agrava aceste conflicte.

Domnul deputat Constantin Dascălu (PDL) a afirmat că proiectul de lege iniţiat de MAI nu este agreat în interiorul Grupului PDL din Camera Deputaţilor şi că sunt foarte puţine şanse ca acest proiect să fie adoptat de Parlamentul României în forma propusă de iniţiatori.

Reprezentanţii organizaţiilor sindicale prezenţi la dezbatere au criticat în termeni duri proiectul de lege iniţiat de Ministerul Administraţiei şi Internelor, pe care l-au descris a fi „Legea interzicerii adunărilor publice”. Liderii sindicali au atras atenţia asupra unor dispoziţii din proiectul de lege aflat în dezbatere, care permit arbitrariul şi abuzurile din partea autorităţilor statului faţă de exercitarea dreptului cetăţenesc de a organiza proteste, mitinguri, demonstraţii sau orice alte manifestări sindicale. Domnul Victor Peţa, liderul BNS – Filiala Dolj a afirmat, analizând câteva articole din proiectul MAI, că cetăţenilor români li se pregăteşte de fapt, o lege care interzice acţiunile sindicale, iar liderul sindical Mihai Negru (Cartel Alfa – Filiala Dolj) a atenţionat că iniţiativele legislative anti-sindicale agravează criza democraţiei româneşti şi cresc tensiunile sociale în România.

Reprezentanţii organizaţiilor neguvernamentale au atenţionat că acest proiect de lege are în cuprins idei şi chiar noţiuni împrumutate din legi adoptate în România de la sfârşitul anilor ’30 ai secolului trecut, perioadă în care democraţia fusese distrusă de dictatura Regelui Carol al II-lea.

La finalul dezbaterii, reprezentanţii organizaţilor sindicale şi civice au hotărât să susţină apelul Asociaţiei PRO DEMOCRAŢIA – Club Craiova prin care sindicatelor şi organizaţiilor civice din regiunea Oltenia şi de la nivel naţional li se cere să acţioneze imediat şi unitar împotriva proiectului „Legii privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice”, iar Guvernului României i se cere imperios să renunţe la acest proiect de lege nedemocratic, cu un conţinut specific acelor epoci istorice în care societatea românească era sub controlul absolut al dictaturii.

ASOCIAŢIA PRO DEMOCRAŢIA – CLUB CRAIOVA

DEZBATERE Proiectul „Legii privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice”

Asociația PRO DEMOCRAȚIA – CLUBUL CRAIOVA, în parteneriat cu Fundaţia „ORIZONT” și Asociația EUROAGORA vă invită sâmbătă, 17 septembrie 2011, începând cu orele 12.00, la Sala Coloanelor din Craiova, str. Calea Unirii nr. 26, la dezbaterea cu tema:

Proiectul „Legii privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice” între statul de drept și statul polițienesc

Asociația PRO DEMOCRAȚIA – CLUBUL CRAIOVA

Asociația EURO- AGORA

Fundaţia „ORIZONT”

COMUNICAT – Îndepărtarea panourilor pro-homosexualitate din Craiova, o dovadă de responsabilitate

Asociaţia EUROAGORA îşi exprimă satisfacţia că autorităţile locale – în special Primăria Craiova – au dat curs apelului lansat ieri dimineaţă prin care se solicita înlăturarea panourilor pro-homosexualitate amplasate în diferite locaţii din Craiova, prin care se comunitatea homosexualilor din România lansa diferite mesaje propagandistice fără să respecte faptul ne aflăm în Săptămâna Patimilor premergătoare Sfintelor Paşti. A fost un act prin care se lezau sentimentele religioase ale majorităţii cetăţenilor oraşului nostru.

Asociaţia EUROAGORA îşi exprimă speranţa că autorităţile locale vor medita cu mai multă atenţie pe viitor, atunci când vor fi chemate să decidă asupra unor chestiuni atât de delicate precum libertatea de conştiinţă şi respectul pentru valorile morale tradiţionale ale poporului român.

Asociaţia EUROAGORA mulţumeşte reprezentanţilor Arhiepiscopiei Craiovei şi Mitropoliei Oltenia pentru că s-au alăturat Apelului şi au făcut demersuri pe lângă autorităţile locale pentru rezolvarea acestei situaţii.

Asociaţia EUROAGORA îşi reafirmă respectul faţă de principiile toleranţei, nediscriminării şi libertăţii de conştiinţă, insistând ca aceste principii să fie aplicate tuturor cetăţenilor Statului Român, indiferent că aceştia se constituie într-o minoritate sau majoritate religioasă, naţională sau orice altă natură.

Director Executiv

Mihai Firică

APEL CĂTRE AUTORITĂŢILE PUBLICE ALE MUNICIPIULUI CRAIOVA

APEL CĂTRE AUTORITĂŢILE PUBLICE

ALE MUNICIPIULUI CRAIOVA

Asociaţia EUROAGORA adresează autorităţilor publice din municipiul Craiova, în special  Primăriei Municipiului Craiova, apelul de a înlătura panourile amplasate în diferite zone ale oraşului prin care se face propagandă homosexualităţii.

Prezenţa acestor panouri reprezintă un grav atentat la exercitarea credinţei creştine, practicată de majoritatea cetăţenilor Statului Român şi a cetăţenilor municipiului Craiova. Promovarea publică a păcatului homosexualităţii, prin utilizarea imaginii unui copil nou-născut, în perioada Săptămânii Patimilor Mântuitorului Iisus Hristos reprezintă o jignire gravă a sentimentelor religioase ale creştinilor şi o încălcare a prevederilor constituţionale naţionale.

Considerăm că amplasarea panourilor cu mesaje pro-homosexuale încalcă următoarele norme din Constituţia României:

„Art. 29 (2) Libertatea conştiinţei (…) trebuie să se manifeste în spirit de toleranţă şi de respect reciproc.” Comunitatea homosexualilor din România manifestă lipsă de respect faţă de credinţa creştină, care consideră homosexualitatea un grav păcat şi faţă de faptul că creştinii se află acum în Săptămâna Patimilor, perioadă de post şi rugăciune premergătoare Sfintelor Paşti.

„Art. 30 Sunt interzise de lege (…) manifestările obscene, contrare bunelor moravuri.” Majoritatea cetăţenilor României au precizat, la recensământul din 2001, că sunt membri ai Bisericii Creştine. Această realitate are ca rezultat logic faptul că bunele moravuri din societatea românească sunt generate nu numai de normele legale în vigoare, ci şi de perceptele creştine, de tradiţiile poporului român creştin care condamnă homosexualitatea ca manifestare obscenă, nenaturală şi ca păcat. Panourile amplasate în perimetrul Craiovei care conţin un mesaj pro-homosexualitate atentează deci la bunele moravuri.

Creştinii se roagă lui Dumnezeu pentru vindecarea semenilor noştri homosexuali căzuţi sub greaua povară a acestei patimi, dar nu pot accepta proclamarea unui păcat ca virtute, a unei stări de anormalitate, ca normalitate socială.

Constituţia garantează cetăţenilor români creştini, majoritari în Statul Român, dreptul de a practica şi de a le fi respectată propria religie, iar în calitate lor de plătitori de taxe şi impozite către bugetul naţional şi local cetăţenii români au dreptul ca autorităţile să le ocrotească comunitatea faţă de manifestările obscene, contrare bunelor moravuri.

În concluzie, solicităm autorităţilor locale, cu precădere Primăriei Craiova, să dispună înlăturarea de urgenţă a panourilor de propagandă homosexuală. În caz contrar, vom da curs solicitărilor venite către organizaţia noastră din partea unui mare număr de locuitori ai Craiovei, de a organiza o manifestaţie de protest.

ASOCIAŢIA EUROAGORA

Coordonator Programe

Pr. MARCEL Răduţ Selişte

Tel. 0766.550.729

Comunicat – Guvernul României a hotărât să ignore opinia cetăţenilor şi a societăţii civile oltene

Asociaţia EURO-AGORA a lansat în luna februarie a acestui an Campanie de strângere de semnături „SALVAŢI CENTRUL DE CARDIOLOGIE CRAIOVA!” în cadrul căreia un număr de peste 20.000 de cetăţeni au semnat împotriva desfinţării Centrului. Campania s-a dovedit a fi în cea mai importantă acţiune civică organizată în regiunea Oltenia, în ultimii 15 ani, prin numărul de cetăţeni şi de organizaţii neguvernamentale care au acceptat să susţină iniţiativa Asociaţiei EUROAGORA.

Guvernul României a hotărât să ignore opinia cetăţenilor şi a societăţii civile oltene, desfiinţând Centrul de Cardiologie Craiova, prin neinspirata comasare în structura Spitalului Clinic de Urgenţă nr. 1 din Craiova. Asociaţia EURO-AGORA consideră că prin această hotărâre, Guvernul României dovedeşte lipsă de respect faţă de voinţa cetăţenilor şi de normele minimale de comunicare şi consultare specifice unei societăţi democratice.

Asociaţa EURO-AGORA va rămâne fidelă angajamentului civic al membrilor săi şi al tuturor celor care au susţinut Campania „SALVAŢI CENTRUL DE CARDIOLOGIE CRAIOVA!”. Vom dezvolta în continuare programe şi vom lansa acţiuni civice menite a determina clasa politică românească, administraţia centrală şi locală să respecte interesul cetăţenilor.

 Asociaţa EURO-AGORA

Mihai Firică, director-executiv